Kategori: Fasadrenovering.

Om kalkfärg.

Kalkfärger. Kalkfärg har funnits och använts på putsader fasader i lång tid tillbaka och är en av våra äldsta metoder att måla fasadputs med. Kalkfärg var i stort sett den enda färg man använde sig...