Renovera skorsten.

Underhåll av skorsten.

Vanliga problem med skorstenen är dåliga fogar och söndervittrade tegelstenar. Man bör kontrollera skorstenen med jämna mellanrum och titta efter eventuella skador och åtgärda detta omgående. Man ska även kontrollera så att kanalerna i skorstenen är täta. Detta kan man göra genom att provtrycka kanalerna i skorstenen. Upptäcker man att skorstenen inte håller tätt är en vanlig metod glidgjutning av skorstenkanaler. Man tätar kanalens innerväggar med keramiskt massa och på sätt får skorstenen tät igen.

Du gillar kanske också...