Behovsanpassning av bostad.

Bostadsanpassning skapar ett tryggare boende.

Sverige kommer att behöva under de kommande åren ta höjd för att möta det ökande behovet av behovsanpassade bostäder och miljöer. Att bidra med möjligheter att skapa en så tillgänglig miljö som möjligt. Behovsanpassning av bostaden gör man bland annat för att du ska kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt. Anpassning av bostaden bör utföras i nära samarbete med den funktionshindrade så att bästa möjliga lösning kan uppnås.

Ekonomiskt stöd från kommunen.

Bidrag till bostadsanpassning är till för att ge alla som har ett funktionshinder en möjlighet att anpassa sin bostad till sina egna behov. Det kan gälla badrummet, köket, trösklar, olika typer av stödhandtag naturligtvis mycket mera som hjälper dig att hantera din vardag i det egna hemmet. För den personen som har ett funktionshinder kan en anpassad tröskel betyda oerhört mycket om man använder till exempel en rullator inomhus. Nu är ju naturlgtvis behoven olika. Kontrollera med din kommun vilka möjligtheter du har för att få ekonmisk hjälp för att anpassa din bostad efter just dina behov.

Exempelbilder på lite olika handtag i badrummet.

        

 

Du gillar kanske också...