Behovsanpassning av bostad.

Bostadsanpassning skapar ett tryggare boende.

Många fastighetsägare kommer att behöva under de kommande åren ta höjd för att möta det ökande behovet av behovsanpassade bostäder och miljöer. Att bidra med möjligheter att skapa en så tillgänglig miljö som möjligt. Behovsanpassning av bostaden gör man bland annat för att du ska kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt. Anpassning av bostaden bör utföras i nära samarbete med den funktionshindrade så att bästa möjliga lösning kan uppnås.

Att behovsanpassa en bostad för människor med funktionshinder är viktigt för att skapa ett tryggt och bekvämt hem för dessa personer. Oavsett vilken typ av funktionshinder en person har kan det finnas behov av olika anpassningar för att göra det möjligt för dem att röra sig och utföra sina dagliga aktiviteter på ett säkert och självständigt sätt.

Ett första steg i att behovsanpassa en bostad för personer med funktionshinder är att undersöka vilka specifika behov personen har. Det kan handla om fysiska hinder såsom trösklar, trappor eller smala dörröppningar. Andra hinder kan vara bristen på tillgängliga ytor för rullstolar eller andra hjälpmedel. För personer med syn- eller hörselskador kan behoven handla om tillgång till ljus och hörselteknik.

Möjlighet till stöd från kommunen.

Bidrag till bostadsanpassning är till för att ge alla som har ett funktionshinder en möjlighet att anpassa sin bostad till sina egna behov. Det kan gälla badrummet, köket, trösklar, olika typer av stödhandtag naturligtvis mycket mera som hjälper dig att hantera din vardag i det egna hemmet. För den personen som har ett funktionshinder kan en anpassad tröskel betyda oerhört mycket om man använder till exempel en rullator inomhus. Nu är ju naturlgtvis behoven olika. Kontrollera med din kommun vilka möjligtheter du har för att få ekonmisk hjälp för att anpassa din bostad efter just dina behov.

Exempelbilder på lite olika handtag i badrummet.

        

Behovsanpassat boende.

Att behovsanpassa en bostad för personer med funktionshinder är en viktig del av att skapa ett inkluderande samhälle. Det handlar om att se till att alla har möjlighet att leva självständigt och fullt ut. Genom att skapa bostäder som är tillgängliga för personer med funktionshinder kan vi främja deras hälsa och välbefinnande samtidigt som vi ökar deras delaktighet i samhället.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att behovsanpassa din bostad? Vi hjälper dig vare sig du bor i villa eller lägenhet. Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.

Fastighetsvård.se

 

Du gillar kanske också...