Klottersanering och metoder.

Klotter och miljö.

Klotter påverkar vår miljö och våra fastigheter på ett negativt sätt. Det ger en känsla av eftersatt underhåll i många fall. Det är det svårt att komma åt klottring på ett bra sätt. Det går heller inte att veta när man ska bli utsatt för klotter men det är ändå alltid bäst att ta bort klotter så att man inte inbjuder andra klottrare att fortsätta med eländet. En hel och ren fasad ger ett trevligare intryck och skapar också en miljö som vi trivs i.

Klotter förekommer överallt.

Nu klottras det inte bara på fasader. Det klottras på dom flesta ytor tyvärr. Allt i från stora till små byggnader, tåg, broar och till andra offentliga ytor. Klottersanering är en viktig del av att upprätthålla en ren och trygg miljö för alla. Det kan vara en svår uppgift eftersom målningarna ofta är gjorda med permanenta färger som är svåra att ta bort.

Genom att använda olika metoder för att ta bort och förebygga graffiti kan vi hjälpa till att upprätthålla en vacker och välkomnande stad och omgivning.

Sanera klotter.

När man sanerar klotter så blir det någon form av åverkan på underlaget vare sig det är trä eller en fasadputs. Man kan alltså bli tvingad att måla om dom partier där klottersanering utförts. Klottersanering av fasadputs blir ofta lite svårare att återställa med tanke på både struktur och färg.

Välja metod efter underlag.

Metoder för att få bort klotter varierar men är vanligen högtryckstvättning eller ett kemiskt lösningsmedel av något slag som löser upp färgen som det är klottrat med för att sedan tvättas bort. Blästring förekommer också.

Har man utfört sanering av klotter finns det också klotterskydd som man påför naturligtvis innan klottring har skett och fungerar som ett slags offerskikt. Det blir alltså lättare att få bort klottret från underlaget. Efter klottersanering så påför man en nytt klotterskydd igen. Här hittar du mer om att återställa fasadputs och klottersanering.

Det är viktigt att notera att klottersanering inte bara handlar om att ta bort graffiti utan också om att försöka förebygga det. Detta kan uppnås i vissa fall genom att använda olika skyddsåtgärder som att installera övervakningskameror till att montera tillfredställande belysning.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med denna tjänst? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.

Fastighetsvård.se

Du gillar kanske också...