Tak och underhåll.

Fastighetens tegeltak.

Det vanligaste materialet på våra villor är lertegel eller betongtegel. Större fastigheter som i Stockholms innerstad är för det mesta plåtbetäckta. Även om plåtbetäckta tak förekommer på villor så är det inte lika vanligt förekommande som tegel.

Underhåll ditt tak.

Taket är en av dom viktigaste konstruktionerna av ditt hus så det gäller att hålla taket i bra skick. Oavsett material så utsätt ett tak för tuffa påfrestningar och särskilt mycket i vårt nordiska med tanke på regn , snö och annat oväder som drar förbi våra fastigheter. Ett tak ska ju framför allt hålla tätt och för att taket ska klara detta bör man vara noga med sitt underhåll och kontrollera sitt tak med jämna mellanrum.

Vatten har en oerhörd förmåga att tränga in i minsta lilla spricka eller glipa. Att byta ut trasiga och spruckna tegelpannor är inte så komplicerat utan kan utföras av dom flesta men naturligtvis så ska man alltid sätta säkerheten i första hand. Vattenskador kan sluta med omfattande renoveringsbehov om det vill sig illa och kanske i många fall helt kunnat undvikas med ett bra underhåll.

I bland kan vara svårt att upptäcka om taket läcker så vill man vara på den säkra sidan kan man krypa in på vinden för att kontrollera om man ser spår efter läckage. På undertaket brukar man upptäcka ganska fort om taket läcker in vatten. Gör det till en rutin att besiktiga taket exempelvis inför vinter och sedan på vårkanten.

Det är alltid mer ekonomiskt att åtgärda en upptäckt skada i tid innan skadorna blir alltför omfattande.Ekonomi är ju naturligtvis viktigt i sammanhanget men det finns även andra faktorer att tänka på. Det kan också bli besvärligt och omständigt under renoveringen som påverkar boendet under en längre tid och särskilt vid vattenskador då man ska torka ut en vattenskada.

Även om ett tegeltak har mycket lång livslängd kommer den tidpunkten när yttre delar av taket har gjort sitt och man måste renovera sitt tak. Att renovera tegeltak brukar omfatta ny papp och läkt samt tegel. Även nya plåtbeslag brukar man montera vid takomläggning.

Det förekommer även att man kompletterar upp det befintliga teglet och lägger tillbaka det gamla takteglet efter byte av papp och läkt.

Plåtbeslag.

Plåtbeslagen är viktiga för ditt tak. Funktionen är att leda bort regnvatten , snö som smälter bort. Detta vatten ska avledas genom hängrännor och stuprör. Det första man kan kontrollera är att man inte har något som stoppar upp vattnet. Rensa ur hängrännor från gamla kvistar och löv som blåst omkring. Stopp i hängrännor kan göra så vatten svämmar över och rinner ner efter fasaden och orsakar missfärgningar och andra typer av skador. Har man en fasad av fasadputs kan detta vara svårt att återställa. Har man fått vattenskador i  fasadputsen rekommederar vi att kontakta en fasadspecialist inom fasadputsning. Rostangrepp och läckage är också något man ska titta efter. Har man ett läckage kanske man kan täta med någon fogmassa för ändamålet. Läckage brukar vanligen uppkomma vid skarvar och ändstopp på hängrännor. Rostangripna plåtdetaljer som läcker vatten är alltid bäst att byta ut. Visst kan man gör en så kallad nödrenovering men denna typ av lagningar brukar inte bli bestående utan anses som temporär.

Relaterat ⇒  Fasadputs.

Skorsten.

Skorstenen är också något man bör kontrollera. Man kan titta efter sprickor eller söndervittrade tegelstenar. Dåliga fogar är också något man bör undersöka närmare och foga om vid behov. Behöver man mura om sin skorsten är det vanligast att man murar om från nock och uppåt. Plåtbeslagen runt skorstenen ska vara i god kondition för här finns det också risk för vattenläckage. Att provtrycka skorstenen så att skorstenen är tät och inte läcker är också något man ska göra. Läcker skorsten kan man utföra en glidgjutning. Man belägger insidan på skorstenskanalerna med en keramiskt massa. Ett annat alternativ är att montera syrafasta rör i skorstenskanalen.

Vid takrenovering.

Planerar du att byta ut ditt tegeltak så läs alltid monteringsanvisningar och rekommendationer för dom tegelpannor du ska använda dig av. Byggregler ändras ofta så att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper är att rekommendera. Många nya typer av produkter kommer ofta ut på marknaden så som tätningar, fågellister och mer säkra och täta infästningar. När man ändå byter ut sitt tak ska man också kontrollera sina plåtdetaljer så som hängrännor, stuprör, fotplåt för att nämna några viktiga plåtbeslag och byta ut dessa vid behov.

 

Du gillar kanske också...