Brandvarnare.

Vikten av brandvarnare i varje hem.

Skydd i Sovande Timmar En brandvarnare utgör en kostnadseffektiv säkerhetsåtgärd. Speciellt när nattsömnen är som djupast och mest försvarslös mot farorna, kan en väl fungerande brandvarnare agera som en ovärderlig försäkring. När drömmarna flödar och sömnen är som skönast, är det också när en eventuell brand kan vara som mest förödande.

Tidig varning som räddar liv.

Under en brand är snabb respons avgörande. En brandvarnare med dess kraftiga larm signalerar omedelbart när faran är framme. Den höga och genomträngande signalen fungerar som både väckarklocka och varningssignal. Dess främsta syfte är att varna för både brand och den livsfarliga röken som kan sprida sig i en bostad.

Snabbt agerande.

En fungerande brandvarnare ger dig den fördelaktiga möjligheten att reagera snabbt. Tid är en avgörande faktor när det gäller att hantera en brand. Genom att varnas i ett tidigt skede får du chansen att agera – antingen genom att bekämpa branden om det är möjligt och säkert, eller genom att evakuera bostaden på ett säkert sätt. Varje sekund som vinner är en möjlighet att minimera riskerna och maximera din säkerhet.

Sammanfattningsvis.

Att ha en fungerande brandvarnare i ditt hem är inte bara en klok investering utan är en nödvändighet. Dess ovärderliga tjänst som tidig varnare och väckarklocka i händelse av en brand kan vara skillnaden mellan liv och död. Så se till att du har välplacerade och regelbundet testade brandvarnare i ditt hem för att ge dig själv och din familj bästa möjliga chans att agera i en kritisk situation. Din säkerhet och välbefinnande är värt varje insats. Brandvarnare som får säljas i Sverige måste vara CE-märkta och typrovavde och uppfylla EU-standard SS-EN 14604.

Var ska man monterara brandvarnare?

  • Har man flera våningar så bör man ha en brandvarnare på varje våningsplan.
  • Brandvarnare bör placeras bredvid sovrum eller också i sovrummet.
  • Placera en brandvarnare nära köket.
  • Det ska vara fritt runt brandvarnare med 50 cm.
  • En brandvarnare ska helst placeras i taket med minst 50 cm från vägg.
  • Man kan montera brandvarnare på vägg men då med 15 cm ned i från tak.
  • Undvik att placera brandvarnare vid ventilationsöppningar.
  • Följ alltid leverantörens anvisngar för hur montering ska utföras.
  • Viktigt! Glöm inte att testa brandvarnarna vid färdigmontering.

Vill du veta mer om brandsäkerhet?

Du hittar mer och bra information om brandsäkerhet på www.brandskyddsforeningen.se

Du gillar kanske också...