Den yttre fasaden.

Ditt yttre skydd.

Den yttre fasaden är ju som bekant fastighetens ansikte utåt. Framför allt så ska fasaden fungera som ett skydd för bakomvarande byggnadsmaterial så att inte fukt och väta kan tränga in. Det ska också utgöra ett skydd mot skiftande klimat. Regelbundna inspektioner av fasadens kondition tillsammans med underhållsarbete vid behov är alltså en bra ide. En fasadrenovering av en putsad fasad kan vara kostsam och att ha lite “koll på fasaden”  är något vi alltid rekommenderar. Mer om fasadrenovering och metoder.

När fasadrenovering pågår.

Att leva och bo i fastigheten medan en fasadrenovering pågår kan också vara omständigt. Trånga passager till dörrar och trappor som orsakas av byggställningar. Täckplast för fönster. Byggställningar utanför fönster kan även ge en känsla av otrygghet. Att förbereda sig på lite stök och buller är ett måste vid denna typ av renoveringar.

Bor man i villa så kanske man kan utföra ett visst underhållsarbete om man har kunskapen. Det är en enorm skillnad på att laga en mindre skada i fasadputsen än att renovera hela fasaden. Att renovera om fasaden är ett stort arbete och ingenting man gör som ensam fastighetsägare.

Dessutom så har man som lekman inte heller tillgång till den maskinpark som behövs. En bra ide är att lämna över denna typ av arbete till fasadspecialister så får du en hållbar fasadrenovering. Fasadspecialister vet exakt vilka moment och i vilken ordning dessa skall utföras. Gör man det själv utan erfarenhet är det risk att det blir fel och troligen även kostsamt att rätta till efteråt.

När man nämner ordet fasad så handlar det inte bara om putsade fasader utan ordet fasad har ett betydligt större begrepp. Allt i från träfasader till fasader i tegel och allt där i mellan. Renoveringsintervaller på dessa skiljer sig åt och vissa fasadmaterial är starkare än andra. En träfasad måste till exempel målas om oftare är man behöver utföra en fasadrenovering av en putsad fasad. En tegelfasad är det många som tror är helt underhållsfri och håller hur länge som helst. Så är det tyvärr inte. Tegelfasader behöver också omvårdnad.

Från stora hus till mindre villor.

Allt i från mindre villor till större flerfamiljshus behöver att se om sin fasad på ett eller annat sätt. Antingen med ett mindre underhållsarbete till en total fasadrenovering. Oavsett storleken på fastigheten så bör skador åtgärdas för att inte riskera att förvärras. Ett gott underhåll är alltid lönsamt.

Det gör också en stor skillnad för dom boende med en hel och fin fasad. En väl underhållen fastighet vare sig det handlar om en mindre villa till ett större fastighetskomplex skapar ett trevligt boende. En ordentlig utförd fasadrenovering skapar ett trevligt boende och även en trevlig känsla för fastighetens besökare

I bland vill man förnya sitt hus med en annan kulör. Nu måste inte alla hus ha en och samma kulör som tur är men dom flesta väljer ändå en ganska neutral ton på sitt färgval. Man bör tänka på att den nya färgen på fasaden passar in mot områdets alla fastigheter.

Fasad av tegel.

Tegelfasad är normalt mycket slitstarka och håller mycket länge. Normalt så klarar man eventuellt underhåll med att foga om mellan tegelstenarna med nytt fogbruk. Att välja samma typ av fogbruk är mycket viktigt för att få en hållbar fog. Frostsprängning av någon tegelsten i fasaden kan även förekomma. Det brukar normalt inte vara något problem att byta ut dessa tegelsten mot nya.

Hur ofta behövera man göra en fasadrenovering?

Här kan det variera ganska kraftigt faktiskt. Har man ett hus med en putsad fasad så brukar det hålla omkring 30 – 40 år. Ingen regel utan undantag så med reservation för läge och utsatthet som kan utgöra faktorer som påverkar fasadens hållbarhet väsentligt. Behovet av en fasadrenovering i stora städer ökar troligen med en tätare underhållsintervall om man tänker på avgaser och annan förorening som finns i luften.

Bor du i Stockholm och har problem med din fasad? Här får du hjälp av yrkeskunniga murare med din putsade fasad och bra information om Fasadrenovering Stockholm.

Förebyggande arbete med kontroll och underhåll förlänger livslängden på din fasad. Detta gäller oavsett vilken typ av fasadmaterial  din fasad består av. Allt i från fasadputs till trä och tegelfasader.

En målad träfasad skiljer sig åt mot en putsad fasad.

Ett hus med en träfasad behöver troligen målas om runt 10 – 12 år men samma regel gäller här som ovan för putsade fasader. Ligger huset i ett mer skyddat läge så kanske man kan vänta ännu längre innan det är dags för ommålning av fasaden. Har du ett mer utsatt lägen så kanske du behöver måla om oftare.

Att renovera huset fasad kan lätt bli komplicerat med olika typer av fasadmaterial som ska harmonisera med varandra. Vilka färger och putsbruk ska man använda sig av? Frågor blir kanske fler till antal än man tänkt sig. Vid en fasadrenovering är det alltid viktigt att det blir rätt från början. Att behöva göra om sin fasad kan bli onödigt kostsamt.

Vad kostar en fasadrenovering?

Det finns naturligtvis många faktorer som har en avgörande roll för kostnaden av en fasadrenovering. Husets storlek är en av många faktorer som kan påverkar kostnaden. Ett större hus kommer att ta längre tid att renovera än ett mindre hus och kommer att kräva både mer arbetskraft och material.

Skicket på fasaden är också en viktig faktor att beakta. Om fasaden är i dåligt skick och behöver mer omfattande reparationer så kommer det att öka kostnaden för din fasadrenovering. Oavsett vad som påverkar kostnaden är det viktigt att hålla fasaden i gott skick för att undvika större problem i framtiden.

Du gillar kanske också...