Lertegeltak.

Lertegel för ditt tak.

Äldre tak med lertegel brukar få en fantastisk patina som man inte kan återskapa. Lertegel har också överlag en livslängd som är svår att slå. Visst måste man byta trasiga tegelpannor emellanåt men det är sällan samtligt taktegel måste bytas ut. Om man nu inte vill ha ett helt nytt lertegeltak förstås.

Kompletterar man ett äldre lertegeltak med tegelpannor så är det klart att syns ganska mycket ur en estetisk synpunkt. Har man en framsida med trasigt taktegel som syns mycket kan man ta helt tegel exempelvis från baksidan av taket och lägga det nya takteglet där och det gamla på framsidan och på så sätt få nya tegelpannor att synas mindre. Ett annan möjligt är att leta upp begagnat taktegel.

Det finns trots allt dom som byter ut sitt gamla lertegel mot nyare modernare takmaterial och har man tur och får komma först så kan man köpa upp gammalt lertegel så man har reservpannor för många år framöver. Lertegel finns i huvudsak i två varianter. Enkupigt och tvåkupigt.

Utför du ett bra underhåll så håller ditt tak längre.

Man bör kontrollera sitt tak emellanåt och byta ut trasiga tegelpannor omgående. Man bör också passa på att rensa ur hängrännor och stuprör så att vatten kan rinna fritt. Även om lertegel håller länge så blir papp och läkt gammalt med åren och behöver troligen bytas före ditt taktegel. Lyft på några tegelpannor på lite olika ställen på taket och kontrollera statusen på ditt undertak. Titta efter skador och ålderstecken på papp och läkt.

Gör ett besök på vinden.

Kryp gärna in på vinden om du har möjlighet och kolla efter läckage. Leta fläckar i undertaket och känn efter om trävirke känns fuktigt och murket. Upptäcker du skador efter vattenläckage så ska man åtgärda detta direkt så att inte skador kan sprida vidare in i huset.

 

       

Gamla tegeltak.

Vacker patina eller ful skadlig påväxt som måste tvättas bort? Ja smaken skiljer sig åt så i bland kan det vara svårt att säga och bedöma vad som anses som slitage eller en otroligt vacker patina. Många älskar det här utseendet som det tar många år för att utvecklas på det här sättet. Så länge takpannor är hela så fungerar det men nackdelen är att påväxt binder vatten mycket lättare och även under längre perioder så vintertid finns det risk att tegelpannor som binder fukt och behåller fukt kan frysa sönder lättare.

Du gillar kanske också...