Om kalkfärg.

Kalkfärger.

Kalkfärg har funnits och använts på putsader fasader i lång tid tillbaka och är en av våra äldsta metoder att måla fasadputs med. Kalkfärg var i stort sett den enda färg man använde sig av på putsade fasader fram till 1940 – 1950 talet. Tilläggas ska sägas att dom flesta fasadputser också bestod av ren kalkputs på den tiden till skillnad mot  idag då vi också kc-baserade fasadputser.

Vi har fortfarande många kulturhistoriska byggnader med kalkputs som ska förvaltas på rätt sätt för framtiden. På dessa byggnader är tradionell kalkfärg det enda alternativet. Kalkfärger ger ett fantastiskt levande utseende och det finns nog ingen så kallad vanligt fasadfärg som kan mäta sig med orginalet.

Kalkfärger är också helt öppna för fuktvandring vilket också gör att fasadputsen kan torka ut på ett bra sätt. Nu för tiden kan man säga att det finns två typer av kalkfärg del den tradionella kalkfärgen där det krävs 4-6 strykningar för att få det resultatet man vill ha.

Vi har också en fylligare fabrikstillverkad kalkfärg där det räcker med 2 strykningar för att få en täckande ytskiktsfärg.  Denna kalkfärg ger också en levande kalkfärg. På äldre kulturhistoriska byggnade använts den äldre tradionella kalkfärgen för det mesta och som sig bör.

Arbeta med kalkputs.

Arbetar man med kalkputsade fasader så ska man endast använda sig av likvärdiga material som den ursprungliga befintliga fasadputsen. En kalkputsad fasad lagas med kalkputs och ingenting annat. Och en kalkputsad fasadputs mår också bäst av att också målas med kalkfärg. Kalkfärg kan inte målas på andra typer av målarfärger utan ska målas på redan befintligt kalkmålade fasadputser eller nyputsade kalkputser. Kalkfärg kan även passa att måla en del andra fasadputser.

Vara på den säkra sidan.

Har man en fasadputs som är i behov av en fasadrenovering så kan vara svårt utan erfarenhet att veta vilken typ av fasadputs man har på fasaden. För att avgöra vilken typ av fasadputs och färg som har använts med säkerhet rekommenderar vi att man tar kontakt med en fasadexpert.

– När du målar med kalkfärg ska du se till att du  målar i rätt väderlek och temperatur. Molningt och mulet väder är målningsväder. Kalkmåla ej i direkt solljus eller vid risk regn. Tänk på att temperaturen ej bör understiga  fem plusgrader under dygnets alla timmar. Kalkmåla inte för långt in på hösten. Vill det sig illa kan karbonatiseringen avstanna och försämra kalkfärgens hållbarhet.

Kalkfärg ska målas korsvis och i tunna skikt. Tänk på att skydda dina fönster med skyddsplast när du kalkmålar. Kalkfärg kan etsa ditt fönster och kan vara mycket svårt att får bort. Nu finns det många saker man behöver skydda i från stänk när man utföra en kalkmålning av fasadputs. Förbered arbetet med täckplast och tejp där det behövs. Man ska heller inte glömma den personliga skyddsutrustning så som skyddsglasögon och gummihandskar.

Oavsett vad du renoverar.

När man renoverar gäller det att man har tålamod och inte försöker att stressa igenom arbetsmomenten. Då blir det bara fel. Ett bra grundarbete kommer att ge dig det resultat du vill ha. Ingen hantverkare eller om du gör arbetet själv vill lägga ner timmar i arbete och kostnader för material som man kanske måste göra om inom kort. Det är bara slöseri med tid och pengar för samtliga parter som är inblandade. Bra och hållbara resultat är det som man vill uppnå och i bland måste det få ta lite tid.

Välj rätt färg på fasaden.

Färger finns i alla möjliga kulörer och det kanske kan tyckas enkelt att välja färg. Tyvärr är det inte så lätt alla gånger. När man står i färgbutiken och tittar på dessa små färgprover så kan det vara ganska svårt och även missvisande hur färdigt resultat kommer att se ut. När man målat en hel vägg så blir det ofta mer färg än man tänkt.

Vi rekommenderar att måla upp färgprov på väggen i storlek en m2 så att man får lite bättre koll på hur färgen kommer att se ut. Är man osäker på hur färger passar med varandra kan man  ta hjälp av en specialist på färgsättning.

Fastighetsvård.se

       

Du gillar kanske också...