Kategori: Fasadputs.

Fasadputs och material.

Fasadputs på rätt sätt. En fasadputs kan se ut på olika sätt. Den kan vara grov eller jämn och slät. Fasadputs kan också kvastas upp på ytan. Metoder varierar och det kan vara svårt...

Om kalkfärg.

Kalkfärger. Kalkfärg har funnits och använts på putsader fasader i lång tid tillbaka och är en av våra äldsta metoder att måla fasadputs med. Kalkfärg var i stort sett den enda färg man använde sig...