Renovera skorsten.

Underhåll av skorsten.

Att ha en fungerande skorsten är avgörande för att säkerställa säkerheten och effektiviteten av din exempevis husets eldstad eller din kamin. Tyvärr kan skorstenar lida av vanliga problem som dåliga fogar och söndervittrade tegelstenar. För att undvika dessa problem är det viktigt att regelbundet utföra underhåll av skorstenen.

En av de viktigaste åtgärderna för att upprätthålla skorstenens tillstånd är att genomföra en noggrann visuell inspektion. Detta bör göras regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller andra problem. Om du ser tecken på skador så som sprickor eller lösa tegelstenar är det viktigt att åtgärda detta omgående. Att ignorera problemen kan leda till att skorstenen blir farlig att använda eller till att den inte fungerar som den ska.

Skorstenen ska vara tät.

En annan viktig åtgärd för att upprätthålla en fungerande skorsten är att kontrollera att kanalerna i skorstenen är täta. En enkel metod för att testa detta är att utföra en provtryckning av kanalerna i skorstenen. Om provtryckningen visar att skorstenen inte håller tätt kan en vanlig metod för att tätning av skorstenen vara glidgjutning av skorstenkanalerna. Detta innebär att man tätar kanalens innerväggar med keramisk massa för att på så sätt få skorstenen att bli tät igen.

Det är också viktigt att regelbundet rengöra skorstenen från sot och annat skräp som kan behövas rensas bort. Om detta inte görs regelbundet kan det leda till att skorstenen blir igensatt vilket kan göra att den inte fungerar som den ska och i värsta fall kan det leda till en brand.

Professionell hjälp.

När det gäller underhåll av skorstenen är det viktigt att du anlitar en professionell hantverkare. En kvalificerad skorstensfejare kan utföra en noggrann inspektion av skorstenen och rekommendera lämpliga åtgärder. De kan också rengöra skorstenen på ett säkert och effektivt sätt.

Slutligen, om du upptäcker några problem med din skorsten är det viktigt att åtgärda dem så snabbt som möjligt. Genom att regelbundet inspektera och underhålla din skorsten kan du säkerställa att den fungerar som den ska och att du kan använda din eldstad eller kamin säkert och effektivt.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med denna tjänst? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.

Fastighetsvård.se

Du gillar kanske också...