Kategori: Fasadrenovering.

Träfasader och färgtyp.

Vilken färg passar bäst på träfasad? Att välja rätt färgtyp för din träfasad är avgörande för att uppnå det önskade slutresultatet. Men det är inte alltid en enkel uppgift. En viktig faktor att ta...

Den yttre fasaden.

Ditt yttre skydd. Den yttre fasaden är ju som bekant fastighetens ansikte utåt. Framför allt så ska fasaden fungera som ett skydd för bakomvarande byggnadsmaterial så att inte fukt och väta kan tränga in....

Äldre fasader och färgval.

Kulturhistoriska fasader och fasadfärg. Att bevara en byggnads historia och kulturarv är av avgörande betydelse för att säkra en stad eller ett lands kulturella identitet. När man talar om att bevara ett historiskt byggnadsverk...

Fasadställning.

En säker byggnadsställning skapar en trygg arbetsmiljö. Att renovera fasaden är ett stort jobb och är ofta ingenting man utför från en stege. Viss kan man utföra en enklare målning av en träfasad men...

Måla träfasad.

Måla om ditt hus. En fasad kan ha många olika skepnader men en sak har dom alla genensamt. Fasaden är ditt ansikte utåt. Intervallen på att måla om en träfasad brukar ligga på ca...