Klottersanering och metoder.

Klotter och miljö.

Klotter påverkar vår miljö och våra fastigheter på ett negativt sätt. Det ger en känsla av eftersatt underhåll i många fall. Det är det svårt att komma åt klottring på ett bra sätt. Det går heller inte att veta när man ska bli utsatt för klotter men det är ändå alltid bäst att ta bort klotter så att man inte inbjuder andra klottrare att fortsätta med eländet. En hel och ren fasad ger ett trevligare intryck och skapar också en miljö som vi trivs i.

Sanera klotter.

När man sanerar klotter så blir det någon form av åverkan på underlaget vare sig det är trä eller en fasadputs. Man kan alltså få måla om dom partier där klottersanering utförts. Klottersanering på fasadputs blir ofta lite svåra att återställa med tanke på både struktur och färg. Metoder för att få bort klotter är vanligen högtryckstvätt eller ett kemiskt lösningsmedel av något slag som löser upp färgen som det är klottrat med för att sedan tvättas bort. Blästring förekommer också. Har man utfört sanering av klotter finns det också klotterskydd som man påför naturligtvis innan klottring har skett och fungerar som ett slags offerskikt. Det blir alltså lättare att få bort klottret från underlaget. Efter sanering av klotter påför man en nytt klotterskydd igen.

Du gillar kanske också...