Kategori: Ekonomi och tjänster.

Rotavdrag.

Rotavdraget är något att räkna med. Rotavdrag är en förmån som är tillgänglig för svenska husägare som genomför renoveringar eller byggnadsprojekt i sina hem. Det är en skattereduktion som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt...