Kategori: Miljö och energival.

Bergvärme.

Bergvärme – en hållbar och kostnadseffektiv energikälla. Bergvärme är en hållbar energikälla som utnyttjar värmen lagrad i berggrunden för att värma upp byggnader och producera varmvatten. Den här artikeln kommer att ta en närmare...